Onze werkwijze is constructief overleg voeren met de overheid. Natuurlijk met het Ministerie van Economisch Zaken waar het aanbestedingsbeleid wordt bedacht, maar ook de voorlichting en interpretatie van de regels (TenderNed en Pianoo). Maar ook met aanbestedende diensten die hebben gekozen voor een marktplaats of DAS. 

We wijzen hen op de feiten dat heel veel leveranciers van inhuurkrachten en zzp’ers niet (langer) willen aanbieden op een marktplaats, door de eenzijdige, intransparante en geheel digitale en onpersoonlijke opzet. Dat heeft niet alleen gevolgen voor deze ondernemers, maar ook voor de aanbestedende diensten zelf. Krijgt de overheid via marktplaatsen wel de beste inhuurkrachten binnen? En daarnaast willen we als Comité gewoon dat de aanbestedingsregels van de overheid ook worden nageleefd door diezelfde overheid. Tot nog toe gebeurde dat te weinig op inhuurmarktplaatsen. Ook het gebrek aan toezicht op de privacy-bescherming van de data op marktplaatsen baart ons zorgen. 

Stap voor stap maken we duidelijk wat deze regels zijn en eisen we dat die worden nageleefd. Het aantal klachten over marktplaatsen bij het College van Aanbestedingsexperts (CvAe) stijgt dan ook. Wij zijn niet tegen marktplaatsen, we zijn vóór betere!