U staat als leverancier (bemiddelingsbureau of zzp’er) ingeschreven op één of meer inhuur-marktplaatsen van de (semi-)overheid. Waar hebt u dan volgens de Aanbestedingswet en andere aanbestedingsregels recht op bij de afhandeling van uw aanbieding voor een concrete inhuuropdracht? En wat kunt u doen als u het ergens niet mee eens bent?

U hebt er recht op dat de volgende punten goed zijn geregeld:

 1. De opdrachtformulering moet duidelijk en concreet zijn. Welke kandidaat zoekt men? Welke criteria gebruikt de aanbestedende dienst om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken? Hoe verloopt het gunningsproces?
 2. Bij de gunningscriteria mag de prijs (het uurtarief) niet van doorslaggevende aard zijn, tenzij dit uitdrukkelijk is gemotiveerd. Standaard moet de kwaliteit/prijsverhouding de doorslag geven.
 3. Alle aanbieders moeten evenveel kans hebben op de opdracht. Als er een voorkeurskandidaat aanwezig is, dan dient dit vooraf te worden vermeld door de aanbestedende dienst (en kunt u beter niet aanbieden, omdat dit zonde is van uw tijd).
 4. Als er sprake is van verlenging van een lopende opdracht (en er dus al een kandidaat aan het werk is), dan dient dit vooraf te worden vermeld door de aanbestedende dienst (en kunt u beter niet aanbieden, omdat dit zonde is van uw tijd).
 5. Als u een afwijzing krijgt op uw aanbieding, dan heeft u recht op een persoonlijk gemotiveerde toelichting, waarom u of uw kandidaat is afgewezen (ook na de 1e digitale ronde!).
 6. Bij het kennismakings-/selectiegesprek in de 2e ronde, dient vooraf al duidelijk te zijn welke zwaarte en welke objectieve criteria de aanbestedende dienst zal gebruiken om uit de uitgenodigde kandidaten de ‘beste’ te kiezen.
 7. De Proportionaliteitsgids is in zijn geheel van toepassing op inhuur-marktplaatsen. Ofwel de eisen, inspanning en investering aan/van de leveranciers moeten in verhouding staan tot hetgeen wordt aangeboden. Denk bijv. aan het moeten opgeven van vooraf geïnformeerde referenties, het invullen van uitgebreide toelichtingen of motivaties over de kandidaat in verhouding tot een opdracht van geringe duur.
 8. Na de gunning moet er sprake zijn van een stand-still-periode van ‘enkele dagen’. In deze periode kunt u zich als leverancier beraden of u een klacht wilt indienen of juridische stappen wilt nemen.
 9. Elke aanbestedende dienst moet een klachtenprocedure hebben waar u kunt klagen over een marktplaats-procedure of behandeling.
 10. In de Aanbestedingswet staat een verbod op het in rekening brengen van kosten bij het gebruik van een marktplaats. Protesteer dus als u bij de registratie of inschrijving verplicht akkoord moet gaan met het betalen van de kosten voor de marktmeester of broker als u ooit een opdracht krijgt (Meestal is dit een deel van het uurtarief dat u moet afstaan aan de marktmeester, vaak een bemiddelingsbureau).
 11. Lees de gehanteerde algemene of inhuurvoorwaarden goed door en protesteer als u het er niet mee eens bent. Er staan soms artikelen in die strijdig zijn met de wet DBA. Vraag eventueel om ons advies.

Wat kunt u als leverancier doen als u het ergens niet mee eens bent?

 1. Stel schriftelijk vragen zodra de opdracht is gepubliceerd. Elke marktplaats biedt de mogelijkheid om gedurende enkele dagen vragen in te dienen. U hebt recht op een duidelijk antwoord, anders kunt u een nieuwe vraag indienen. Maak hier gebruik van om later niet het verwijt te krijgen dat u ‘uw recht heeft verwerkt’ door pas achteraf te klagen.
 2. Dien direct na de afwijzing of de gunning een schriftelijke klacht in bij de aanbestedende dienst. Vraag om gedurende de klachtafhandeling de voorlopige winnaar nog niet te contracteren (stand-still).
 3. Als uw klacht wordt afgewezen, stap dan naar de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAe) en dien hier een gratis klacht in.
 4. Vanzelfsprekend kunt u ook een juridische procedure beginnen met een advocaat, maar dit is helaas vaak een lange en dure weg.
 5. Word lid van ons Comité, en wij helpen elkaar!