Samen met onze samenwerkingspartners ABU en VNO NCW hebben wij gemeenschappelijke doelstellingen van het Comité opgesteld. Wij stimuleren de overheid om concreet te werken aan verbeteringen op deze aspecten. Onze doelstellingen zijn deze 11 punten:

 1. Het vergroten van de transparantie en duidelijkheid van het selectie- en gunningsproces, waarbij het uitgangspunt is dat gegund wordt op prijs- en kwaliteitscriteria op basis van de aanbestedingsregels.
 2. Meer mogelijkheden bieden voor persoonlijk contact tussen aanbestedende dienst en aanbieder(s).
 3. Aanbestedende diensten met een marktplaats organiseren jaarlijks een marktconsultatie met de deelnemers van die marktplaats om voorwaarden en procedures wederzijds te toetsen.
 4. Aanbestedende diensten evalueren jaarlijks hun marktplaats waar leveranciers-ervaringen onderdeel van uitmaken.
 5. Inrichten van een uniforme klachtenprocedure waarbij snel op klachten van leveranciers en zzp’ers wordt gereageerd.
 6. Uitleg over het wettelijke verbod op kosten bij DAS-procedures.
 7. Eén uniforme registratieprocedure zodat leveranciers/zzp’ers zich sneller en eenvoudiger kunnen registreren op meerdere van de ruim 100 verschillende marktplaatsen.
 8. Eén uniforme set van inhuur-/inkoop-/algemene voorwaarden bij de registratie op een marktplaats, die in overleg tot stand is gekomen met een delegatie van leveranciers en zzp’ers.
 9. De toegankelijk- en vindbaarheid van marktplaatsen en marktplaats-opdrachten/DAS-procedures vergroten via TenderNed of anderszins.
 10. De privacy en veiligheid van persoonlijke data van leveranciers en kandidaten op marktplaatsen waarborgen en adequaat beveiligen van de platformen.
 11. Marktplaatsen en DAS-procedures worden onderdeel van het verbeterprogramma ‘Beter aanbesteden’.