Het Comité van Marktplaatsgebruikers heeft samen met ABU begin 2016 onderzoek gedaan naar de mening en ervaring onder ruim 1.700 geregistreerde leveranciers op inhuurmarktplaatsen. Zoals verwacht logen de uitkomsten er niet om. Veel ontevredenheid en veel kritiek. U kunt de resultaten van de binnengekomen antwoorden bekijken in deze verkorte presentatie.

We gebruiken deze uitkomsten om de overheid te overtuigen dat het echt anders moet (en anders kan!). Maar wellicht wilt u zelf ook uw mening kwijt. Misschien wel juist omdat u niet ingeschreven staat op inhuur-marktplaatsen omdat u dat pertinent niet wilt?

Neem dan contact met ons op en vertel over uw ervaringen of geef uw mening. Alvast dank hiervoor!