Marktplaatsgebruikers

Niet tegen Marktplaatsen maar vóór betere| Website van het Comité voor Marktplaatsgebruikers

In 2015 is het Comité van Marktplaatsgebruikers opgericht op initiatief van Flex-Beheer. In het Comité is plaats voor organisaties die zich samen willen inspannen voor meer duidelijkheid, eerlijkheid en openheid op en rond de meer dan 130 verschillende platforms inhuur-marktplaatsen van de (semi-)overheid en de zorgsector. Deze marktplaatsen worden onder de vernieuwde Aanbestedingswet van april 2016 veelal via de aanbestedingsprocedure van een Dynamisch Inkoopsysteem (DAS) georganiseerd. Het aantal inhuur-marktplaatsen groeide tot voor kort jaar in jaar uit.

Voor aanbestedende diensten is een marktplaats een eenvoudige en snelle methode om een grootschalige Europese aanbesteding te ontlopen, door gebruik te maken van zgn. ‘mini-aanbestedingen’ per inhuuropdracht. Op zo’n mini-aanbesteding zijn veel minder aanbestedingsregels van toepassing. Leveranciers kunnen niet goed ageren tegen zo’n procedure en de afhandeling ervan, omdat transparantie ver te zoeken is. Toon maar eens aan dat het niet eerlijk is verlopen als je geen informatie krijgt! De procedure verloopt verder geheel digitaal en communicatie met de aanbestedende dienst wordt ontmoedigd. Kom er dan maar eens op tijd achter naar welke kandidaat men op zoek is. In de praktijk betekent dit dat duizenden leveranciers staan geregistreerd als potentiële leverancier, dat tientallen van hen pogingen doen om één inhuuropdracht te verkrijgen, maar dat er maar één de opdracht krijgt.

Meestal ontbreekt een goede terugkoppeling over de eigen aanbieding en kandidaat. Dit leverde in de afgelopen jaren al veel morrende leveranciers op, die ieder voor zich, weinig in te brengen hadden. Bovendien is elke aanbestedende dienst autonoom hetgeen ook overal andere digitale platformen oplevert met andere voorwaarden en spelregels. Een inhuurjungle waar de overheid aan het langste einde trekt/trok. In de praktijk zijn marktplaatsen ‘Te digitaal, te weinig transparant en te eenzijdig‘. De leden van het Comité samen vertegenwoordigen samen met onze partners ABU en VNO NCW een groot deel van de leveranciers van inhuurkrachten en zzp’ers, die inhuuropdrachten proberen te krijgen op dit soort inhuur-marktplaatsen. Door samen op te trekken bundelen wij de krachten en delen wij ervaringen en inzichten om te overheid te stimuleren om meer ‘leveranciersvriendelijke’-marktplaatsen te beheren.

Wij richten ons op (in volgorde van belangrijkheid):

  1. Het Ministerie van Economische zaken (met hun dienstonderdelen Pianoo en TenderNed), die moeten zorgen voor duidelijk aanbestedingsbeleid en regels, voorlichting en vindbaarheid.
  2. Aanbestedende diensten met een inhuur-marktplaats cq Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)
  3. Aanbestedende diensten die overwegen om te starten met een inhuur-marktplaats cq DAS
  4. Leveranciers van de platformen waarop de inhuurmarktplaatsen worden gehost op internet.